Zakończyliśmy kolejny cykl spotkań NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR!

Cieszymy się, że możemy dodatkowo wspierać rozwój Waszych projektów B+R i bezpośrednio odpowiadać na Wasze wątpliwości dotyczące aplikowania o dotacje z Funduszy Europejskich. Od początku 2019 roku towarzyszył nam zespół 20 ekspertów NCBR. Odbyliśmy 40 spotkań w 21 miastach i wszystkie były wyjątkowe dzięki Waszemu zaangażowaniu. Każda z ponad 200 godzin warsztatowych obfitowała w ciekawe pomysły, pytania i rozwiązania, do których doszliśmy wspólnie. Wraz z Ekspertami NCBR przeprowadziliśmy ponad 300 rozmów indywidualnych. Za tymi liczbami kryje się wiele inspirujących dyskusji. Dziękujemy za Wasze zainteresowanie i obecność!

W 2020 roku planujemy kolejne spotkania, dlatego już teraz zachęcamy do śledzenia naszej strony. Więcej informacji niebawem.