19 MARCA 2020 – SPOTKANIE W Szczecinie

Szanowni Państwo,

19 marca, Szczecin – planujemy prezentację spotkania informacyjnego w formie wideo dostępnego na naszym kanale YouTube NCBR News. Podczas transmisji na żywo ci z Państwa, którzy zapisali się na spotkanie indywidualne z ekspertami, będą mogli odbyć rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora Skype w czasie potwierdzonym wcześniej mailowo. Rozmowy będą prowadzone z osobnego pomieszczenia – pod tą samą klauzulą poufności jak podczas spotkania w ramach NCBR dla Firm.

Zaczynamy szkolenie NCBR dla Firm. BEZPOŚREDNI LINK DO WIDEO: https://www.facebook.com/NCBiR/videos/2770061446443574/

Warsztaty

  • Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu „Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” POIR
  • Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR oraz omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

  • Ci z Państwa, którzy zapisali się na spotkanie indywidualne z ekspertami, będą mogli odbyć rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora Skype w czasie potwierdzonym wcześniej mailowo.

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o poufności.

19 marca, Szczecin – planujemy prezentację spotkania informacyjnego w formie wideo dostępnego na naszym kanale YouTube NCBR News. Podczas transmisji na żywo ci z Państwa, którzy zapisali się na spotkanie indywidualne z ekspertami, będą mogli odbyć rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora Skype w czasie potwierdzonym wcześniej mailowo. Rozmowy będą prowadzone z osobnego pomieszczenia – pod tą samą klauzulą poufności jak podczas spotkania w ramach NCBR dla Firm.

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij zgłoszenie

Terminy i miejsca najbliższych spotkań:

28 sierpnia:  Gdynia – Przejdź do rejestracji

29 sierpnia:  Koszalin – Przejdź do rejestracji

30 sierpnia:  Piła – Przejdź do rejestracji

5 września:  Wrocław – Przejdź do rejestracji

6 września:  Gliwice – Przejdź do rejestracji

19 czerwca:  Dąbrowa Górnicza

20 czerwca:  Katowice

21 czerwca:  Chorzów

25 czerwca:  Gdańsk

26 czerwca:  Elbląg

27 czerwca:  Grudziądz

3 lipca: Konin

4 lipca: Poznań

5 lipca: Zielona Góra

10 lipca: Częstochowa

11 lipca: Kraków

12 lipca: Bielsko Biała

Kolejne spotkania odbędą się miastach:
te miasta odwiedzimy od sierpnia do grudnia 2018 r.

Kraków

Wrocław

Szczecin

Bydgoszcz

Lublin

Gdynia

Częstochowa

Sosnowiec

Toruń

Kielce

Rzeszów

Gliwice

Olsztyn

Bytom

Zabrze

Rybnik

Ruda Śląska

Gorzów Wlkp.

Opole

Wałbrzych

Włocławek

Tarnów

Koszalin

Kalisz

Legnica

Jaworzno

Słupsk

Nowy Sącz

Jelenia Góra

Tarnobrzeg

Świdnica

Białystok

Krosno

Mielec

Zamość

Starachowice

Nowy Targ

Bełchatów

Inowrocław

ONI SKORZYSTALI

Program sektorowy INNOSBZ został zainicjowany przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym do roku 2026.Wsparcie w ramach programu INNOSBZ obejmuje takie obszary tematyczne jak: bezzałogowe statki powietrzne, bezzałogowe platformy lądowe, bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym, podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych oraz aplikacje przemysłowe dla systemów bezzałogowych.

Podpisaliśmy 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ok. 44 mln zł

Program sektorowy INNOTEXTILE został zainicjowany przez Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora włókienniczego do roku 2023. Chcielibyśmy, by rezultatem programu były nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie i procesy produkcyjne. W ramach programu wspieramy także projekty na rzecz rozwoju zrównoważonego rynku surowców dla przemysłu włókienniczego. Zależy nam również na budowaniu nowoczesnych systemów informatycznych dla celów projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

Podpisaliśmy 10 umów na łączną kwotę dofinansowania ok. 22 mln zł z beneficjentami wyłonionymi w konkursie z 2016 roku (alokacja 60 mln zł).

Program sektorowy PBSE powstał z inicjatywy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego. Zależy nam przy tym na zwiększeniu efektywności energetycznej sektora, a jednocześnie na ograniczeniu jego negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na zwiększanie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększanie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prokonsumenckiej oraz ograniczanie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa.

Rozpisaliśmy i rozstrzygnęliśmy I konkurs, w wyniku którego podpisaliśmy 23 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 88 mln zł.

Program sektorowy GameINN został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry i ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym do roku 2023. O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się przedsięwzięcia z różnych obszarów, dotyczące m.in. projektowania i wzornictwa gier wideo, rozwoju platform, silników oraz technik przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, rozwoju nowych narzędzi i mechanizmów interakcji, cyfrowej dystrybucji i wieloosobowych rozgrywek online, narzędzi i wiedzy
wspierających proces wytwórczy gier, rozszerzania.

Podpisaliśmy 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ok. 44 mln zł.
Rozpisaliśmy i rozstrzygnęliśmy II konkurs (alokacja 100 mln zł).

Streszczenia AUDYCJI Z CYKLU EUREKA PROGRAMU PIERWSZEGO POLSKIEGO RADIA