6 LUTEGO 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Szkolenie z zakresu realizacji projektów w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 1 osobę z instytucji.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

 • 08:30 – 09:00

  Rejestracja uczestników
  Powitalna kawa

 • 09:00 – 10:45

  Informacje dotyczące
  – zapisów Umowy o dofinansowanie (wypłata środków, dodatkowe zabezpieczenie, audyt),
  – wydatki kwalifikowane/niekwalifikowane  (zasady, błędy, nieprawidłowości),
  – wniosek o płatność (jak wypełnić, wysłać, poprawić),
  – nadzór merytoryczny nad realizacją umów o dofinansowanie (zmiany w projekcie, formularz zmian,  monitorowanie postępu rzeczowego, sprawozdawczość).

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 • 10:45 – 11:00


  Przerwa kawowa

 • 11:00 – 13:00

  Informacje dotyczące:

  – Zasady udzielania zamówień publicznych (nieprawidłowowści, korekty finansowe, najczęściej popełniane błędy.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 

Spotkanie Informacyjne odbędzie się 6 lutego 2020 w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt: dfp.warsztaty@ncbr.gov.pl