29 stycznia 2020 – SPOTKANIE w Gdańsku

Warsztaty

 • 09:30 – 10:00
  Rejestracja, powitalna kawa
 • 10:00 – 11:00
  Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu „Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” POIR
 • 11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 11:15 – 13:00
  Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR
 • 13:00 – 13:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 13:15 – 15:30
  Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

 • 10:30 – 15:30

  Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR*

  (jedno spotkanie trwa do 25 min.)

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o zachowaniu poufności.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR odbędzie się 29 stycznia 2020 w Inkubatorze Starter przy ul. Lęborskiej 3 B w Gdańsku.

 

Zobacz lokalizację na mapie.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR 29 stycznia w Gdańsku wyczerpało pulę dostępnych miejsc.

Zapraszamy do śledzenia pozostałych spotkań [LISTA MIAST]

5 lutego 2020 – SPOTKANIE we Wrocławiu

Warsztaty

 • 09:30 – 10:00
  Rejestracja, powitalna kawa
 • 10:00 – 11:00
  Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu „Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” POIR
 • 11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 11:15 – 13:00
  Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR
 • 13:00 – 13:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 13:15 – 15:30
  Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

 • 10:30 – 15:30

  Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR*

  (jedno spotkanie trwa do 25 min.)

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o zachowaniu poufności.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR odbędzie się 5 lutego 2020 we Wrocławskim Parku Technologicznym (budynek Alfa) przy ul. Klecińskiej 123 we Wrocławiu.

 

Zobacz lokalizację na mapie.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR 5 lutego we Wrocławiu wyczerpało pulę dostępnych miejsc.

Zapraszamy do śledzenia pozostałych spotkań [LISTA MIAST]

 

Wyślij formularz
6 LUTEGO 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Szkolenie z zakresu realizacji projektów w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 1 osobę z instytucji.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

 • 08:30 – 09:00

  Rejestracja uczestników
  Powitalna kawa

 • 09:00 – 10:45

  Informacje dotyczące
  – zapisów Umowy o dofinansowanie (wypłata środków, dodatkowe zabezpieczenie, audyt),
  – wydatki kwalifikowane/niekwalifikowane  (zasady, błędy, nieprawidłowości),
  – wniosek o płatność (jak wypełnić, wysłać, poprawić),
  – nadzór merytoryczny nad realizacją umów o dofinansowanie (zmiany w projekcie, formularz zmian,  monitorowanie postępu rzeczowego, sprawozdawczość).

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 • 10:45 – 11:00


  Przerwa kawowa

 • 11:00 – 13:00

  Informacje dotyczące:

  – Zasady udzielania zamówień publicznych (nieprawidłowowści, korekty finansowe, najczęściej popełniane błędy.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 

Spotkanie Informacyjne odbędzie się 6 lutego 2020 w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt: dfp.warsztaty@ncbr.gov.pl

11 LUTEGO 2020 – SPOTKANIE W Białymstoku

Warsztaty

 • 09:30 – 10:00
  Rejestracja, powitalna kawa
 • 10:00 – 11:00
  Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu „Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” POIR
 • 11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 11:15 – 13:00
  Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR
 • 13:00 – 13:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 13:15 – 15:30
  Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

 • 10:30 – 15:30

  Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR*

  (jeden panel trwa 25 minut)

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o poufności.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR odbędzie się 11 lutego 2019 w Białostockim Parku Naukowo Technologicznym przy ul. Żurawiej 71 (budynek Inkubatora Technologicznego) w Białymstoku.

Zobacz lokalizację na mapie.

Na terenie PPNT dostępny jest parking.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR 11 lutego w Białymstoku wyczerpało pulę dostępnych miejsc.

Zapraszamy do śledzenia pozostałych spotkań [LISTA MIAST]

18 LUTEGO 2020 – SPOTKANIE W Poznaniu

Warsztaty

 • 09:30 – 10:00
  Rejestracja, powitalna kawa
 • 10:00 – 11:00
  Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu „Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” POIR
 • 11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 11:15 – 13:00
  Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR
 • 13:00 – 13:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 13:15 – 15:30
  Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

 • 10:30 – 15:30

  Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR*

  (jeden panel trwa 25 minut)

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o poufności.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR odbędzie się 18 lutego 2020 w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym przy ul. Rubież 46 (budynek H) w Poznaniu.

Zobacz lokalizację na mapie.

Za budynkiem dostępne są bezpłatne miejsca parkingowe, jednak ze względu na ich ograniczoną ilość nie gwarantujemy ich dostępności.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR 18 lutego w Poznaniu wyczerpało pulę dostępnych miejsc.

Zapraszamy do śledzenia pozostałych spotkań [LISTA MIAST]

21 LUTEGO 2020 – Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu “Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze”

Spotkanie informacyjne oraz warsztaty – konkurs „Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze” w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym konkursem w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze.


Spotkanie wraz z elementami warsztatów dedykowane jest przedsiębiorcom i przedstawicielom jednostek naukowych zainteresowanych aplikowaniem w konkursie „Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze”.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.


W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt:

Dorota Toczyska
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl
+48 501 075 411

 • 10:00 – 12:00

  Informacje dotyczące zakresu tematycznego konkursu, sesja pytań i odpowiedzi

 • 12:00 – 12:15


  Przerwa kawowa

 • 12:15 – 13:00

  Informacje ogólne dotyczące Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie i jego niezbędnych załączników

 • 13:00 – 13:45
   

  Przerwa obiadowa

 • 13:45 – 16:00
   

  Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów, omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie

W godzinach 12:00 – 16:00 nasi Eksperci będą dostępni w ramach tzw. Stolika eksperckiego.

Stolik ekspercki to miejsce, gdzie możecie Państwo jeszcze dopytać o kwestie szczegółowe związane z zakresem tematycznym konkursu “Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze”.

 

Spotkanie Informacyjne – Szybka Ścieżka Urządzenia Grzewcze odbędzie się 21 lutego 2020 w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA