Duży budżet, przyjazny język, dodatkowe ułatwienia dla wnioskodawców. Przekonaj się, jak zmieniła się „Szybka Ścieżka” w 2020 roku.

1,2 mld zł – to budżet pierwszego konkursu „Szybka Ścieżka” ogłoszonego w tym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podobnie jak w latach ubiegłych, środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekt B+R wpisał się w minimum jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Dodatkowo musi on być realizowany poza województwem mazowieckim. Oznacza to, iż może być prowadzony przez przedsiębiorstwo zarejestrowane w tym województwie, ale same prace badawcze muszą się odbywać poza nim.

Kiedy można składać wnioski? Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. I tak w dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, NCBR czeka na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

 

Prosta Szybka Ścieżka

Ogłoszony 7 stycznia flagowy konkurs NCBR przeszedł duże zmiany. Wszystkie one stanowią ukłon w stronę wnioskodawców.

Główne atuty „Szybkiej Ścieżki” to do tej pory m.in. wysoka alokacja czy minimum formalności. Obecnie cała dokumentacja konkursowa została radykalnie uproszczona. Dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej z pomocnymi odesłaniami dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych.

Zmiana języka to jednak nie wszystko. Liczba kryteriów wyboru projektów została w nowym konkursie zredukowana do 13. Najistotniejsze elementy oceny projektu znajdują się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest też bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas.

Jedna z zasadniczych zmian polega na wyodrębnieniu nowego kryterium punktowanego, jakim jest „Istota projektu”. Łączy ono wszystkie zagadnienia związane z koncepcją całego zamierzenia. Chodzi o to, żeby na etapie przygotowywania wniosku wszystkie najważniejsze aspekty planowanego przedsięwzięcia zostały właściwie opisane.

Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ułatwi to wnioskodawcom sporządzenie wniosku, a osobom oceniającym skróci czas na poszukiwanie w nim informacji koniecznych do oceny. Wnioskodawcy aplikujący w konkursach NCBR mogą ponadto liczyć na jeszcze większe wsparcie ze strony ekspertów Centrum. W procesie oceny wniosku każdy z nich będzie miał szansę otrzymać rekomendacje dotyczące projektu w większym zakresie niż dotychczas. Będzie też mógł poprawić wniosek w kryteriach do tej pory niepoprawialnych.

 

POIR – bogata oferta konkursów w 2020 roku

Łącznie z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku Centrum przeprowadzi co najmniej 11 konkursów, przeznaczając na to budżet co najmniej 2 mld zł.

Drugi konkurs Szybkiej Ścieżki w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Wartość alokacji zostanie w tym przypadku podana w późniejszym terminie.

Tradycyjnie, jak co roku, wnioski będzie można składać także do konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence. Zostanie on ogłoszony 14 stycznia.

Warto pamiętać, że jeszcze w drugiej połowie ub.r. Centrum ogłosiło konkursy tematyczne realizowane w formule Szybkiej Ścieżki. Aktualnie trwają nabory do konkursów Urządzenia grzewcze i Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska (wnioski można zgłaszać odpowiednio do 31 marca i 14 stycznia).

Poza tym NCBR kontynuuje formułę wspólnych przedsięwzięć (Wspólne przedsięwzięcie z województwem śląskim w obszarze tworzenia rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza; Wspólne przedsięwzięcie z województwem lubelskim w obszarze technologii fotonicznych; Wspólne przedsięwzięcie INGA z PGNiG oraz GAZ-SYSTEM w zakresie innowacji z sektora gazownictwa). Inne propozycje to konkursy GameINN (branża gier wideo) oraz Projekty aplikacyjne (konkursy skierowane do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe).

 

Terminy i budżety konkursów

– GameINN dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (konkurs skierowany do sektora producentów gier wideo): budżet konkursu to 100 mln zł; nabór wniosków od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

– Projekty aplikacyjne, czyli konkurs skierowany do konsorcjów MŚP/dużych firm wraz z jednostkami naukowymi: budżet konkursu to 150 mln zł; nabór wniosków od 3 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.

– Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze”: budżet konkursu to 200 mln zł; nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Szybka Ścieżka dla Mazowsza (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych): budżet konkursu to 500 mln zł; nabór wniosków od 9 kwietnia 2020 r. do 14 maja 2020 r.

– Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych): budżet konkursu to 1200 mln zł; nabór wniosków od 7 lutego 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

– Wspólne Przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.: budżet konkursu to 311 mln zł; nabór wniosków od 3 lutego 2020 r. do 6 lipca 2020 r.

– Szybka Ścieżka – OZE w transporcie (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych): budżet konkursu to 200 mln zł; nabór wniosków od 30 kwietnia 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

– Projekty aplikacyjne, czyli konkurs skierowany do konsorcjów MŚP/dużych firm wraz z jednostkami naukowymi: wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie; nabór wniosków w dniach 1–31 lipca 2020 r.

– Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców (MŚP i duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych): wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie; nabór wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.

– Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence: budżet konkursu to 50 mln zł; nabór wniosków od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.

 

Harmonogram konkursów NCBR w ramach POIR znajduje się na stronie NCBR.