2 marca 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE NCBR

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 4/4.1.1/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym II konkursem w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez NCBR we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze sektora gazownictwa, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

 • 09:00 – 09:30

  Rejestracja uczestników
  Powitalna kawa

 • 09:30 – 12:30

  Informacje dotyczące
  – kwestii regulaminowych,
  – zasad aplikowania,
  – systemu naboru wniosków,
  – dokumentacji aplikacyjnej,
  – systemu oceny wniosków o dofinansowanie,
  – kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Naboru i Kontraktowania oraz Działu Wyboru Projektów

  Pytania i odpowiedzi

 • 12:30 – 14:00


  Informacje dotyczące kwestii merytorycznych.

  Prowadzący:
  Partnerzy WP INGA: PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.

  Pytania i odpowiedzi

 • 14:00 – 14:15

  Przerwa kawowa

 • 14:15 – 16:00

  Informacje dotyczące:

  – kwestii finansowych,
  – kosztów kwalifikowanych,
  – zasady konkurencyjności.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów

  Pytania i odpowiedzi

 • 16:00

  Lunch

 

Spotkanie Informacyjne – INGA odbędzie się 2 marca 2020 w Hotelu Marriott (sala Baltic I, p. 3) przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie
REJESTRACJA ZAMKNIĘTA