Przedsiębiorco, znajdź pomoc w aplikowaniu o granty z NCBR

Potrzebujesz informacji o aktualnej ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Masz nowy pomysł, ale nie wiesz czy spełnia on warunki dofinansowania z Funduszy Europejskich? A może już prowadzisz prace, ale nie wiesz czy mają one element badawczo-rozwojowy? Zobacz, gdzie możesz otrzymać pomoc.

Punkt Informacyjny NCBR

Przedsiębiorcy i naukowcy zainteresowani poszczególnymi konkursami lub rozważający realizację projektu B+R mogą już skorzystać z usług specjalnie uruchomionego w siedzibie NCBR Punktu Informacyjnego. Pracownicy Centrum – telefonicznie, mailowo lub osobiście – udzielą niezbędnych informacji, przedstawią propozycje konkursów, w których można wnioskować o dofinansowanie, a w razie potrzeby skierują do innych instytucji, które mogą wesprzeć realizację danego projektu.

Punkt Informacyjny

Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. Kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym jest możliwy pod numerem telefonu 22 39 07 170,  22 39 07 191 lub 22 39 07 377 w godzinach 8:15-16:15. Kontakt mailowy: [email protected] lub poprzez Formularz na stronie ncbr.gov.pl zakładka Punkt Informacyjny.

Spotkania NCBR dla Firm w regionach

Z pracownikami i Ekspertami NCBR spotkać będzie można się także w poszczególnych miastach Polski. A to dzięki dużemu zainteresowaniu spotkaniami: w ubiegłym roku z okazji rozmowy z Ekspertami NCBR skorzystało ponad 1900 przedsiębiorców. W 2019 roku, w odróżnieniu od pierwszej edycji cyklu, więcej czasu poświęconego zostanie na indywidualne rozmowy  z potencjalnymi wnioskodawcami. Harmonogram spotkań będzie dostępny na stronie w zakładce Wszystkie spotkania.

Asystent Innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwija także narzędzia wsparcia online dla przyszłych lub potencjalnych wnioskodawców. Zainteresowani realizacją nowatorskich projektów przedsiębiorcy a także naukowcy mogą skorzystać z wirtualnego „Asystenta Innowacji”. Bezpłatna i niewymagająca logowania aplikacja online, dzięki której zainteresowani mogą zweryfikować założenia projektu i dowiedzieć się na ile wpisują się one w kluczowe kryteria wyboru projektów dofinansowywanych przez Centrum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aplikacja ma postać przyjaznej ankiety, nie wymaga podawania szczegółowych danych ani o pomyśle ani o Państwa firmie i jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców niemających dużego doświadczenia w prowadzeniu projektów B+R oraz w efektywnym aplikowaniu o środki na tego typu działania.

Aplikację „Asystent Innowacji” można znaleźć na stronie: www.ncbr.gov.pl lub bezpośrednio na: asystentinnowacji.ncbr.gov.pl