Znajdź pomoc w aplikowaniu o granty z NCBR

Potrzebujesz informacji o aktualnej ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Masz nowy pomysł, ale nie wiesz czy spełnia on warunki dofinansowania z Funduszy Europejskich? A może już prowadzisz prace, ale nie wiesz czy mają one element badawczo-rozwojowy? Zobacz, gdzie możesz otrzymać pomoc.

 

Punkt Informacyjny NCBR

Przedsiębiorcy i naukowcy zainteresowani poszczególnymi konkursami lub rozważający realizację projektu B+R mogą już skorzystać z usług specjalnie uruchomionego w siedzibie NCBR Punktu Informacyjnego. Punkt Informacyjny

 

Asystent Innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwija także narzędzia wsparcia online dla przyszłych lub potencjalnych wnioskodawców. Sprawdź, czy Twój pomysł wpisuje się w ramy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i ma charakter badawczo-rozwojowy.

Asystent Innowacji

 

Asystent Budżetowy

Dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy wydatki niezbędne przy realizacji projektu otrzymają dofinansowanie mamy aplikację Asystent Budżetowy.

Asystent Budżetowy

 

Konkursy w których możesz złożyć swój wniosek o dofinansowanie, to przede wszystkim: 

Szybka Ścieżka w kilku odsłonach

Poza ogłaszanymi w 2020 roku konkursami ze wsparcia NCBR można korzystać także w ramach programu BRIdge Alfa z budżetem ponad 2 mld zł. Za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych, tzw. Alf, selekcjonowane są pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów są dostępne także poprzez uruchamiane fundusze corporate venture capital. Więcej informacji