2,93 mld zł – to budżet flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” w 2019 roku. Zobacz, jak możesz zdobyć pieniądze na rozwój Twojego biznesu!

Co nowego w 2019? 

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs „Szybka Ścieżka”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie w ramach jednej procedury konkursowej mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w konsorcjach przedsiębiorstw lub konsorcjach z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

To jednak nie jedyna zmiana jaka czeka wnioskodawców w 2019 roku. W drugiej połowie roku NCBR uruchomiło także nabory wniosków w  konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet tego konkursu to 300 mln zł), drugi – technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł), trzeci – innowacyjnym nawozom przyjaznym dla środowiska (budżet – 200 mln zł).

Nie zabraknie również środków dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej Seal of Excellence. Na konkurs dedykowany tej grupie NCBR zarezerwowało 50 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku w prawie wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie (za wyjątkiem konkursów tematycznych w których zostały zarezerwowane środki na Mazowsze w kwotach zgodnych z Regulaminami tych konkursów).

 

Terminy i budżety konkursów

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych, budżet konkursu to 300 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych, budżet konkursu to 180 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu to 1 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska, budżet konkursu to 200 mln zł, nabór wniosków trwa od 14 listopada br. do 14 stycznia 2020 r.

GameINN dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (konkurs skierowany do sektora producentów gier video), budżet konkursu to 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 grudnia br. do 16 marca 2020 r.

Projekty Aplikacyjne, czyli konkurs skierowany do konsorcjów MŚP/dużych firm wraz z jednostkami naukowymi, budżet konkursu to 150 mln zł, nabór wniosków trwa od 3 lutego 2020r. do 3 kwietnia 2020 r.

 

Więcej informacji o konkursach NCBR na stronie: www.ncbr.gov.pl