2,93 mld zł – to budżet flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” w 2019 roku. Zobacz, jak możesz zdobyć pieniądze na rozwój Twojego biznesu!

Co nowego w 2019? 

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs „Szybka Ścieżka”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie w ramach jednej procedury konkursowej mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w konsorcjach przedsiębiorstw lub konsorcjach z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

To jednak nie jedyna zmiana jaka czeka wnioskodawców w 2019 roku. W drugiej połowie roku NCBR uruchomiło także nabory wniosków w  konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet tego konkursu to 300 mln zł), drugi – technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł), trzeci – innowacyjnym nawozom przyjaznym dla środowiska (budżet – 200 mln zł).

Nie zabraknie również środków dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej Seal of Excellence. Na konkurs dedykowany tej grupie NCBR zarezerwowało 50 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku w prawie wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie (za wyjątkiem konkursów tematycznych w których zostały zarezerwowane środki na Mazowsze w kwotach zgodnych z Regulaminami tych konkursów).

Terminy i budżety konkursów

Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet to 50 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 29 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu to 1 050 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet to 50 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu to
1 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych, budżet konkursu to 300 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych, budżet konkursu to 180 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska, budżet konkursu to 200 mln zł, nabór wniosków trwa od 14 listopada br. do 14 stycznia 2020 r.

Więcej informacji o konkursach NCBR na stronie: www.ncbr.gov.pl