3,13 mld zł – to budżet flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” w 2019 roku. Zobacz, jak możesz zdobyć pieniądze na rozwój Twojego biznesu!

Co nowego w 2019 roku? 

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs „Szybka Ścieżka”. Podobnie jak w latach ubiegłych, można w nim zgłaszać projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie w ramach jednej procedury konkursowej mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce oznacza to, że MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w konsorcjach przedsiębiorstw lub konsorcjach z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

To jednak nie jedyna zmiana, z jakiej cieszą się wnioskodawcy w 2019 roku. W drugiej połowie roku NCBR uruchomiło także nabory wniosków w  konkursach tematycznych: jeden jest dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet tego konkursu to 300 mln zł), drugi – technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł), trzeci – innowacyjnym nawozom przyjaznym dla środowiska (budżet – 200 mln zł). 9 grudnia ruszy zaś ogłoszony w listopadzie nabór wniosków na projekty dotyczące urządzeń grzewczych (z budżetem 200 mln zł).

Nie zabraknie również środków dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej Seal of Excellence. Na konkurs dedykowany tej grupie NCBR zarezerwowało 50 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku, w prawie wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie (za wyjątkiem konkursów tematycznych, w których zostały zarezerwowane środki na Mazowsze w kwotach zgodnych z Regulaminami tych konkursów).

 

Terminy i budżety konkursów

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych: budżet konkursu to 300 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych: budżet konkursu to 180 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych): budżet II konkursu to 1 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska: budżet konkursu to 200 mln zł, nabór wniosków trwa od 14 listopada br. do 14 stycznia 2020 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu urządzeń grzewczych: budżet konkursu to 200 mln zł, nabór wniosków trwa od 9 grudnia br. do 31 marca 2020 r.

GameINN dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (konkurs skierowany do sektora producentów gier video): budżet konkursu to 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 grudnia br. do 16 marca 2020 r.

Projekty Aplikacyjne, czyli konkurs skierowany do konsorcjów MŚP/dużych firm wraz z jednostkami naukowymi: budżet konkursu to 150 mln zł, nabór wniosków trwa od 3 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.

 

Więcej informacji o konkursach NCBR na stronie: ncbr.gov.pl