ORGANIZATOR SPOTKAŃ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Masz pytanie do eksperta NCBR nt. “Szybkiej Ścieżki”
i aspektów merytorycznych poruszanych na spotkaniu?

Napisz na adres: [email protected]

REALIZATOR SPOTKAŃ

W imieniu i na zlecenie NCBR działa firma:

INNOVA

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa

Masz pytania organizacyjne dotyczące spotkania lub problem z rejestracją?

Skontaktuj się z nami:

(22) 606 39 65
[email protected]

Judyta Krakowiak
Koordynator
[email protected]
533 391 398

Monika Ojrzanowska
Organizacja i promocja
[email protected]
533 391 399