Ikona przedstawiająca wykład

NCBR dla Firm/NCBR online

to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów.

Ikona przedstawiająca ludzi

W trakcie tych spotkań eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w nauce i przemyśle.  Przedstawiamy Państwu ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych m.in. z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów, a także omawiamy szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów.

Ikona przedstawiająca cel

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych , którzy planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z m.in. Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursach „Szybka Ścieżka”. Jeśli pracujecie Państwo nad nowym lub znacząco ulepszonym produktem, usługą, technologią, prowadzicie badania, których efektem będzie nowatorskie rozwiązanie – zapraszamy do udziału w spotkaniach. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR.

Podczas naszych spotkań omawiamy poniższe zagadnienia:

Ikona znaczka akceptacji
 • Czy to, co robisz to B+R?
  poznasz różnicę między badaniami przemysłowymi, pracami rozwojowymi a pracami przedwdrożeniowymi
 • Jak dobrze zaplanować projekt B+R?
  dowiesz się jak określić kamienie milowe i przeprowadzić analizę ryzyka w projekcie
 • Dlaczego musisz mieć infrastrukturę i jak zbudować zespół?
  – wyjaśnimy o jakie zasoby do realizacji projektu B+R powinieneś zadbać, a jakie możesz pozyskać w formie podwykonawstwa
 • Na co możesz przeznaczyć uzyskane dofinansowanie?
  – przedstawimy kategorie kosztów w projekcie B+R oraz zasadę konkurencyjności
 • Na czym polega wdrożenie rezultatów projektu?
  – porozmawiamy o analizie rynku, konkurencji, odbiorcach oraz wdrożeniu rozwiązania
 • Jak zadbać o prawa własności intelektualnej?
  – zastanowimy się nad formami ochrony prawnej i wykorzystania własności intelektualnej, porozmawiamy o badaniu czystości patentowej
 • O czym jeszcze warto pamiętać?
  – wyjaśnimy m. in. na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju i równości szans
Ikona przedstawiająca prezentacje

Spotkania poprowadzą pracownicy oraz eksperci NCBR, posiadający doświadczenie w realizacji projektów B+R, ocenie projektów oraz aplikowaniu o środki.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie w wybranym terminie – zakładka WSZYSTKIE SPOTKANIA.