NCBR dla Firm
wsparcie przedsiębiorców z POIR

to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów.

W trakcie tych spotkań eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej przez Państwa działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Przedstawimy Państwu m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówimy szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokażemy konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.

Ikona przedstawiająca ludzi

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

Ikona przedstawiająca cel

Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR, z akcentem na konkurs „Szybka Ścieżka”.

Ikona przedstawiająca prezentacje

Spotkania będą składały się z dwóch bloków (części):

W pierwszym bloku uczestnicy uzyskają informacje o aktualnej ofercie NCBR w ramach POIR oraz będą mieli szansę dowiedzieć się jak wygląda proces realizacji projektu i współpraca z NCBR od strony Beneficjenta. W tej części spotkania przewidujemy wizytę Beneficjenta z Państwa regionu, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” i podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem w prowadzeniu i rozliczaniu projektu badawczo-rozwojowego.

Druga część tego bloku zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej – uczestnicy poznają dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej popełniane błędy. W trakcie warsztatów przybliżymy Państwu również zasady aplikowania i oceny projektów w NCBR w ramach POIR, poruszymy zagadnienia związanie m. in. ze specyfiką prac B+R, sposobami ochrony własności intelektualnej, wymaganymi zasobami, analizą rynku, planowaniem, kosztami kwalifikowalnymi i zasadą konkurencyjności.

Podczas drugiego bloku będą mieli Państwo unikalną szansę, aby wziąć udział w indywidualnych spotkaniach z ekspertami i pracownikami NCBR oraz porozmawiać na temat Państwa pomysłów na projekty B+R, które mogłyby otrzymać dofinansowanie z POIR w konkursach ogłaszanych przez NCBR. Każde spotkanie indywidualne potrwa maksymalnie 30 minut i może w nim uczestniczyć kilku przedstawicieli jednej firmy.

Ikona znaczka akceptacji

Podczas naszych spotkań dowiesz się:

 • Czy to, co robisz to B+R?
  poznasz różnicę między badaniami przemysłowymi, pracami rozwojowymi a pracami przedwdrożeniowymi
 • Jak dobrze zaplanować projekt B+R?
  dowiesz się jak określić kamienie milowe i przeprowadzić analizę ryzyka w projekcie
 • Dlaczego musisz mieć infrastrukturę i jak zbudować zespół?
  – wyjaśnimy o jakie zasoby do realizacji projektu B+R powinieneś zadbać, a jakie możesz pozyskać w formie podwykonawstwa
 • Na co możesz przeznaczyć uzyskane dofinansowanie?
  – przedstawimy kategorie kosztów w projekcie B+R oraz zasadę konkurencyjności
 • Na czym polega wdrożenie rezultatów projektu?
  – porozmawiamy o analizie rynku, konkurencji, odbiorcach oraz wdrożeniu rozwiązania
 • Jak zadbać o prawa własności intelektualnej?
  – zastanowimy się nad formami ochrony prawnej i wykorzystania własności intelektualnej, porozmawiamy o badaniu czystości patentowej
 • O czym jeszcze warto pamiętać?
  – wyjaśnimy m. in. na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju i równości szans
Ikona przedstawiająca wykład

Spotkania poprowadzą pracownicy oraz eksperci NCBR, posiadający doświadczenie w realizacji projektów B+R, ocenie projektów oraz aplikowaniu o środki z POIR.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Możesz wziąć udział w całym spotkaniu lub jedynie w wybranym bloku.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie w wybranym terminie i mieście poprzez formularz rejestracyjny.

Organizacją spotkań zajmuje się, na zlecenie NCBR, firma INNOVA Paweł Wierzbicki.