NCBR w 2019 roku dla przedsiębiorców i pracowników naukowych

Szybka Ścieżka, programy sektorowe, Wspólne Przedsięwzięcia oraz wsparcie w ramach funduszy VC i CVC  – NCBR przygotowało szereg konkursów, w ramach których firmy będą mogły starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Sprawdź ofertę wsparcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 roku!

Szybka Ścieżka w kilku odsłonach

W 2019 roku dla zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia, NCBR uruchomi konkursy Szybkiej Ścieżki w nowej formule. O granty starać będą mogli się nie tylko przedsiębiorcy (MŚP lub duże firmy), ale także konsorcja w partnerstwie przedsiębiorstwo z jednostką naukową. Dobór partnera (MŚP/duży przedsiębiorca/jednostka naukowa) także jest decyzją przedsiębiorcy, który zawsze pozostaje liderem projektu. Pierwszy konkurs z  budżetem 1050 mln zł już za nami. Druga edycja z alokacją 1100 mln zł to szansa na złożenie wniosku w okresie 16 września – 16 grudnia.

W drugiej połowie roku NCBR uruchomiło także nabory wniosków w  konkursach tematycznych: pierwszy dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet to 300 mln zł), drugi – technologii tworzyw sztucznych (budżet: 180 mln zł), trzeci jest skierowany do obszaru związanego z innowacyjnymi nawozami przyjaznymi dla środowiska (budżet: 200 mln zł).

Tradycyjnie, jak co roku, wnioski można składać do konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, w ramach którego o wsparcie z NCBR będą mogły starać się projekty, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Na ten cel NCBR przeznaczy 50 mln zł, a nabór wniosków będzie trwał od 1 kwietnia do 29 listopada.

Dla wszystkich i dla określonych sektorów

Pieniądze czekają na przedsiębiorców również w tzw. „Wspólnych Przedsięwzięciach”. NCBR kontynuować będzie współpracę z województwami: śląskim, dolnośląskim i lubelskim. W drugiej połowie roku ogłoszono kolejne konkursy: „Silesia pod błękitnym niebem”, gdzie o dofinansowanie mogą starać się twórcy technologii związanych z poprawą jakości powietrza oraz Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych. Natomiast w IV kwartale roku w ramach drugiej edycji konkursu INGA, czyli wspólnej inicjatywy NCBR, PGNiG i Gaz-System, poszukiwane będą przełomowe projekty związane z gazownictwem.

W przyszłym roku będzie kontynuowany również program horyzontalny „Projekty aplikacyjne”. NCBR przeprowadzi dwa konkursy, gdzie o granty ubiegać mogą się konsorcja naukowo-przemysłowe, pierwszy ogłoszony został na początku roku, a drugiego można się spodziewać pod koniec roku.

W poszukiwaniu startupów

Poza ogłaszanymi w 2019 roku konkursami ze wsparcia NCBR będzie można korzystać także w ramach programu BRIdge Alfa, w którym Centrum przeznaczyło ponad 2 mld zł na współfinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów będą dostępne także poprzez uruchamiane fundusze corporate venture capital w ramach powołanego przez NCBR Funduszu Funduszy CVC. Pierwsze dwa fundusze tego typu – z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł – zostały powołane wspólnie ze spółkami energetycznymi: Tauronem i Polską Grupą Energetyczną.

Całkowity budżet wszystkich konkursów, jakie NCBR ogłosi w tym roku z Funduszy Europejskich w ramach POIR, to ponad 4 mld zł.

Harmonogram konkursów jest dostępny na stronie: www.ncbr.gov.pl