NCBR w 2019 roku dla przedsiębiorców i pracowników naukowych

Szybka Ścieżka, programy sektorowe, Wspólne Przedsięwzięcia oraz wsparcie w ramach funduszy VC i CVC  – NCBR przygotowało szereg konkursów, w ramach których firmy mogą starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Sprawdź ofertę wsparcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 roku!

Szybka Ścieżka w kilku odsłonach

W 2019 roku dla zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkursy Szybkiej Ścieżki w nowej formule. O granty starać mogą się nie tylko przedsiębiorcy (MŚP lub duże firmy), ale także konsorcja w partnerstwie przedsiębiorstwo z jednostką naukową. Dobór partnera (MŚP/duży przedsiębiorca/jednostka naukowa) także jest decyzją przedsiębiorcy, który zawsze pozostaje liderem projektu. Pierwszy konkurs z  budżetem 1,05 mld zł już za nami. Kolejna edycja z alokacją 1,1 mld zł to szansa na złożenie wniosku w okresie 16 września – 16 grudnia.

1 lipca zakończył się natomiast nabór wniosków do konkursu dla projektów na rzecz dostępności, z alokacją 50 mln zł.

W drugiej połowie roku NCBR uruchomiło nabory wniosków w  konkursach tematycznych: pierwszy dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet to 300 mln zł), drugi – technologii tworzyw sztucznych (budżet: 180 mln zł), trzeci jest skierowany do obszaru związanego z innowacyjnymi nawozami przyjaznymi dla środowiska (budżet: 200 mln zł). Już 9 grudnia ruszy zaś ogłoszony w listopadzie nabór wniosków na projekty dotyczące urządzeń grzewczych (z budżetem 200 mln zł).

Tradycyjnie, jak co roku, wnioski można składać do konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence. O wsparcie z NCBR mogą się w nim starać projekty, które nie zdobyły unijnego grantu, ale otrzymały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Na ten cel NCBR przeznaczy 50 mln zł, a nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 29 listopada.

Dla wszystkich i dla określonych sektorów

Pieniądze czekają na przedsiębiorców również w tzw. Wspólnych Przedsięwzięciach. NCBR kontynuować będzie współpracę z województwami: śląskim, dolnośląskim i lubelskim. W drugiej połowie roku ogłoszono kolejne konkursy: „Silesia pod błękitnym niebem”, gdzie o dofinansowanie mogą starać się twórcy technologii związanych z poprawą jakości powietrza, oraz Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych.

Kontynuowany jest również program horyzontalny „Projekty aplikacyjne”. NCBR zaplanowało przeprowadzenie w tym roku dwóch konkursów, gdzie o granty ubiegać mogą się konsorcja naukowo-przemysłowe. Nabór wniosków w pierwszym z nich (z budżetem 140 mln zł) zakończył się 31 maja, a ogłoszenia drugiego (z budżetem 150 mln zł) można się spodziewać 3 grudnia.

Od pomysłu do rynku

Poza ogłaszanymi w 2019 roku konkursami ze wsparcia NCBR można korzystać także w ramach programu BRIdge Alfa z budżetem ponad 2 mld zł. Za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych, tzw. Alf, selekcjonowane są pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów są dostępne także poprzez uruchamiane fundusze corporate venture capital. Są one tworzone dzięki utworzonemu przez NCBR Funduszowi Funduszy PFR NCBR CVC. Pierwsze dwa fundusze CVC – z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł – zostały powołane w 2018 roku we współpracy ze spółkami energetycznymi: Tauronem i Polską Grupą Energetyczną. W ramach PFR NCBR CVC w 2019 r. uruchomiono także fundusz Cogito (VC).

Całkowity budżet wszystkich konkursów, jakie NCBR ogłosi w tym roku z Funduszy Europejskich w ramach POIR, to ponad 4 mld zł.

Harmonogram konkursów jest dostępny na stronie: www.ncbr.gov.pl