NCBR dla przedsiębiorców w 2019 roku

Szybka Ścieżka, programy sektorowe, wspólne przedsięwzięcia oraz wsparcie w ramach funduszy VC i CVC  – NCBR przygotowało szereg konkursów, w ramach których firmy będą mogły starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorco, sprawdź ofertę wsparcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 rok!

Szybka Ścieżka w czterech odsłonach

W 2019 roku dla zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcie NCBR uruchomi dwa konkursy Szybkiej Ścieżki w nowej formule. O granty starać będą mogli się nie tylko przedsiębiorcy (MŚP lub duże firmy), ale także konsorcja w partnerstwie przedsiębiorstwo z jednostką naukową. Dobór partnera (MŚP/Duży/Jednostka naukowa) także jest decyzją przedsiębiorcy, który zawsze pozostaje Liderem projektu. Pierwszy konkurs z  budżetem 1050 mln zł. Uruchomiony zostanie w pierwszej połowie roku, natomiast drugi z alokacją 1100 mln zł w drugim półroczu 2019 roku.

Nowością jest też konkurs Szybka Ścieżka, który zrealizowany zostanie w ramach programu Dostępność Plus – przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzać do swojej oferty produkty/usługi/technologie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, znajdą dofinansowanie właśnie ramach tego konkursu. Budżet to 50 mln zł, a wnioski składać będzie można od 1 kwietnia do 1 lipca. Tradycyjnie już ogłoszona zostanie także Szybka ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, w ramach której o wsparcie z NCBR będą mogły starać się projekty, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Na ten cel NCBR przeznaczy 50 mln zł, a nabór wniosków będzie trwał od 1 kwietnia do 29 listopada.

Dla wszystkich i dla określonych sektorów

Pieniądze czekają na przedsiębiorców również w tzw. „Wspólnych przedsięwzięciach”. Od 8 kwietnia będzie można składać wnioski w konkursie na innowacje w zakresie biomedycyny i biotechnologii – program rozwoju Dolnośląskiej Strefy Technologii Biomedycznych NCBR realizuj z samorządem województwa dolnośląskiego. Natomiast w IV kwartale w ramach drugiej edycji konkursu INGA, czyli wspólnej inicjatywy NCBR, PGNiG i Gaz-System, poszukiwane będą przełomowe projekty związane z gazownictwem. Dodatkowo do 28 lutego trwa nabór wniosków w konkursie „Silesia pod błękitnym niebem” — o dofinansowanie mogą starać się twórcy technologii związanych z poprawą jakość powietrza. Konkurs został przygotowany wraz z województwem śląskim, a warunkiem realizacja projektu w konsorcjum z minimum jednym podmiotem z tego właśnie województwa.

W przyszłym roku będzie kontynuowany również program horyzontalny „Projekty aplikacyjne”, gdzie o granty ubiegać mogą się konsorcja naukowo-przemysłowe, a którego budżet to 140 mln zł.

Ponadto, NCBR planuje ogłosić trzy konkursy w ramach programów sektorowych: InnoStal (dofinansowanie dla przemysłu stalowego), InnoShip (stoczniowego) oraz GameINN (gier wideo).

W poszukiwaniu startupów

Poza ogłaszanymi w 2019 roku konkursami ze wsparcia NCBR będzie można korzystać także w ramach programu BRIdge Alfa, w którym Centrum przeznaczyło ponad 2 mld zł na współfinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów będą dostępne także poprzez uruchamiane przez powołany przez NCBR Fundusz Funduszy CVC fundusze corporate venture capital. Pierwsze dwa fundusze tego typu – z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł – zostały powołane wspólnie ze spółkami energetycznymi: Tauronem i Polską Grupą Energetyczną.

Całkowity budżet wszystkich konkursów, jakie NCBR ogłosi w tym roku z Funduszy Europejskich w ramach POIR, to ponad 3,1 miliarda złotych.

Harmonogram konkursów jest dostępny na stronie: www.ncbr.gov.pl