NCBR w 2020 roku dla przedsiębiorców i naukowców

Szybka Ścieżka, programy sektorowe, Wspólne Przedsięwzięcia – NCBR proponuje szereg konkursów, w których firmy i jednostki naukowe mogą starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Sprawdź ofertę wsparcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku!

Szybka Ścieżka w kilku odsłonach

W 2020 roku dla zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia innowatorów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi konkursy Szybkiej Ścieżki. Już 7 stycznia ogłosimy szczegóły pierwszej tegorocznej edycji naszego flagowego konkursu z budżetem 1 mld 200 mln zł. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekty badawczo-rozwojowe (B+R) wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 1 czerwca 2020 roku. Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. I tak w dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, czekamy na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). W rundach III i IV, trwających łącznie od 4 kwietnia do 1 czerwca 2020 roku, dofinansowanie mogą natomiast uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

Drugi konkurs Szybkiej Ścieżki zamierzamy ogłosić 1 lipca. Wartość alokacji zostanie w tym przypadku podana w późniejszym terminie. Już dziś wiadomo jednak, że także ten konkurs zostanie podzielony na rundy. Pierwsza z nich, przewidziana w okresie 3–21 sierpnia 2020 roku, skierowana jest tylko do dużych przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Nabór wniosków w rundzie drugiej rozpoczniemy natomiast 22 sierpnia, a zakończymy 14 września 2020 roku. Czekamy wtedy na projekty zgłaszane przez MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

Tradycyjnie, jak co roku, wnioski będzie można składać do konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence. O wsparcie z NCBR mogą się w nim starać projekty, które nie zdobyły unijnego grantu, ale otrzymały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Na ten cel NCBR przeznaczy 50 mln zł. Konkurs ogłosimy 14 styczna 2020 r., a nabór wniosków planujemy od 14 lutego do 30 września.

Jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku NCBR przygotowało konkursy tematyczne realizowane w formule Szybkiej Ścieżki, w których wciąż prowadzone są nabory wniosków. I tak 200 mln zł wynosi budżet konkursu dedykowanego projektom związanym z innowacyjnymi nawozami przyjaznymi dla środowiska. Aplikować w nim można do 14 stycznia 2020 roku. Natomiast 31 marca 2020 roku zakończy się uruchomiony 9 grudnia nabór wniosków w konkursie na projekty dotyczące urządzeń grzewczych (z budżetem 200 mln zł).

Dla wszystkich i dla określonych sektorów

Pieniądze czekają na przedsiębiorców również w tzw. Wspólnych Przedsięwzięciach. NCBR kontynuować będzie współpracę z województwami śląskim i lubelskim. W drugiej połowie 2019 roku ogłoszono kolejne konkursy: „Silesia pod błękitnym niebem”, gdzie o dofinansowanie mogą starać się twórcy technologii związanych z poprawą jakości powietrza (nabór wniosków do 29 stycznia 2020 roku, budżet 43 mln zł), oraz Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych (nabór wniosków do 31 stycznia 2020 roku, budżet 17 mln zł).

3 lutego – 6 lipca 2020 roku to okres naboru wniosków w drugim już konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Budżet konkursu na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 mln zł, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę: PGNiG SA oraz Gaz-System SA. Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów). Konkurs podzielony jest na dwie rundy (dwu- i trzymiesięczną).

Kolejna warta uwagi propozycja to sektorowe programy B+R, istotne dla rozwoju konkretnych branż gospodarki. W szczególności do 16 marca czekamy na wnioski w ogłoszonym 15 listopada ub.r. konkursie GameINN, adresowanym do podmiotów sektora gier wideo planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów powinno być opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczyliśmy 100 mln zł.

Dla wszystkich z Państwa, których projekty powinny być realizowane w konsorcjum wraz z jednostką naukową, przygotowaliśmy tradycyjnie już konkurs „Projekty aplikacyjne”. W tym roku nabór będzie prowadzony dwukrotnie: w dniach 3 lutego – 3 kwietnia oraz od 1 do 31 lipca.

Całkowity budżet wszystkich konkursów z Funduszy Europejskich w ramach POIR, w których NCBR będzie w tym roku prowadził nabór, to co najmniej 2 mld zł.

Poza ogłaszanymi w 2020 roku konkursami ze wsparcia NCBR można korzystać także w ramach programu BRIdge Alfa z budżetem ponad 2 mld zł. Za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych, tzw. Alf, selekcjonowane są pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów są dostępne także poprzez uruchamiane fundusze corporate venture capital. Są one tworzone dzięki utworzonemu przez NCBR Funduszowi Funduszy PFR NCBR CVC. Pierwsze dwa fundusze CVC – z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł – zostały powołane w 2018 roku we współpracy ze spółkami energetycznymi: Tauronem i Polską Grupą Energetyczną. W ramach PFR NCBR CVC w 2019 r. uruchomiono także fundusz Cogito (VC).

Harmonogram konkursów jest dostępny na stronie: www.ncbr.gov.pl