Znajdź pomoc w aplikowaniu o granty z NCBR

Potrzebujesz informacji o aktualnej ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Masz nowy pomysł, ale nie wiesz czy spełnia on warunki dofinansowania z Funduszy Europejskich? A może już prowadzisz prace, ale nie wiesz czy mają one element badawczo-rozwojowy? Zobacz, gdzie możesz otrzymać pomoc.

 

Punkt Informacyjny NCBR

Przedsiębiorcy i naukowcy zainteresowani poszczególnymi konkursami lub rozważający realizację projektu B+R mogą już skorzystać z usług specjalnie uruchomionego w siedzibie NCBR Punktu Informacyjnego. Punkt Informacyjny

 

Asystent Innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwija także narzędzia wsparcia online dla przyszłych lub potencjalnych wnioskodawców. Sprawdź, czy Twój pomysł wpisuje się w ramy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i ma charakter badawczo-rozwojowy.

Asystent Innowacji

 

Asystent Budżetowy

Dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy wydatki niezbędne przy realizacji projektu otrzymają dofinansowanie mamy aplikację Asystent Budżetowy.

Asystent Budżetowy

 

Konkursy w których możesz złożyć swój wniosek o dofinansowanie, to przede wszystkim: 

Szybka Ścieżka w kilku odsłonach

Poza ogłaszanymi w 2020 roku konkursami ze wsparcia NCBR można korzystać także w ramach programu BRIdge Alfa z budżetem ponad 2 mld zł. Za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych, tzw. Alf, selekcjonowane są pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów są dostępne także poprzez uruchamiane fundusze corporate venture capital. Więcej informacji

Duży budżet, przyjazny język, dodatkowe ułatwienia dla wnioskodawców. Przekonaj się, jak zmieniła się „Szybka Ścieżka” w 2020 roku.

1,2 mld zł – to budżet pierwszego konkursu „Szybka Ścieżka” ogłoszonego w tym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podobnie jak w latach ubiegłych, środki z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Prosta Szybka Ścieżka

Ogłoszony 7 stycznia flagowy konkurs NCBR przeszedł duże zmiany. Wszystkie one stanowią ukłon w stronę wnioskodawców.

Główne atuty „Szybkiej Ścieżki” to do tej pory m.in. wysoka alokacja czy minimum formalności. Obecnie cała dokumentacja konkursowa została radykalnie uproszczona. Dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej z pomocnymi odesłaniami dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych.

Zmiana języka to jednak nie wszystko. Liczba kryteriów wyboru projektów została w nowym konkursie zredukowana do 13. Najistotniejsze elementy oceny projektu znajdują się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest też bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas.

Szybka Ścieżka w kilku odsłonach, czyli konkursy tematyczne – terminy i budżety:

  • Szybka Ścieżka Koronawirusy dedykowana rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 5/1.1.1/2020,  (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet konkursu 200 mln zł; Ogłoszenie konkursu 6 kwietnia 2020 r., nabór wniosków od 6 maja do 31 grudnia 2020 r. Konkurs jest podzielony na rundy: od 6 maja do 5 czerwca (I runda), od 6 czerwca do 24 lipca (II runda), od 25 lipca do 31 grudnia, do godziny 12:00 (III runda). czytaj więcej…

Aktualne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki znajdziecie Państwo tutaj.

NCBR w 2020 roku dla przedsiębiorców i naukowców

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wciąż się rozwija i wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom przygotowuje materiały edukacyjne w ramach NCBR online, które wspierają wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dotacje.

Poniżej znajdziecie Państwo przydatne nagrania, które opublikowaliśmy z myślą o Was.

Zapraszamy do oglądania!