Przedsiębiorco, znajdź pomoc w aplikowaniu o granty z NCBR

Potrzebujesz informacji o aktualnej ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Masz nowy pomysł, ale nie wiesz czy spełnia on warunki dofinansowania z Funduszy Europejskich? A może już prowadzisz prace, ale nie wiesz czy mają one element badawczo-rozwojowy? Zobacz, gdzie możesz otrzymać pomoc.

Punkt Informacyjny NCBR

Przedsiębiorcy i naukowcy zainteresowani poszczególnymi konkursami lub rozważający realizację projektu B+R mogą już skorzystać z usług specjalnie uruchomionego w siedzibie NCBR Punktu Informacyjnego. Pracownicy Centrum – telefonicznie, mailowo lub osobiście – udzielą niezbędnych informacji, przedstawią propozycje konkursów, w których można wnioskować o dofinansowanie, a w razie potrzeby skierują do innych instytucji, które mogą wesprzeć realizację danego projektu.

Punkt Informacyjny

Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. Kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym jest możliwy pod numerem telefonu 22 39 07 170,  22 39 07 191 lub 22 39 07 377 w godzinach 8:15-16:15. Kontakt mailowy: [email protected] lub poprzez Formularz na stronie ncbr.gov.pl zakładka Punkt Informacyjny.

Spotkania NCBR dla Firm w regionach

Z pracownikami i Ekspertami NCBR spotkać będzie można się także w poszczególnych miastach Polski. A to dzięki dużemu zainteresowaniu spotkaniami: w ubiegłym roku z okazji rozmowy z Ekspertami NCBR skorzystało ponad 1900 przedsiębiorców. W 2019 roku, w odróżnieniu od pierwszej edycji cyklu, więcej czasu poświęconego zostanie na indywidualne rozmowy  z potencjalnymi wnioskodawcami. Harmonogram spotkań będzie dostępny na stronie w zakładce Wszystkie spotkania.

Asystent Innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwija także narzędzia wsparcia online dla przyszłych lub potencjalnych wnioskodawców. Zainteresowani realizacją nowatorskich projektów przedsiębiorcy a także naukowcy mogą skorzystać z wirtualnego „Asystenta Innowacji”. Bezpłatna i niewymagająca logowania aplikacja online, dzięki której zainteresowani mogą zweryfikować założenia projektu i dowiedzieć się na ile wpisują się one w kluczowe kryteria wyboru projektów dofinansowywanych przez Centrum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aplikacja ma postać przyjaznej ankiety, nie wymaga podawania szczegółowych danych ani o pomyśle ani o Państwa firmie i jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców niemających dużego doświadczenia w prowadzeniu projektów B+R oraz w efektywnym aplikowaniu o środki na tego typu działania.

Aplikację „Asystent Innowacji” można znaleźć na stronie: www.ncbr.gov.pl lub bezpośrednio na: asystentinnowacji.ncbr.gov.pl

2,73 mld zł – to budżet flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” w 2019 roku. Zobacz, jak zdobyć pieniądze na rozwój Twojego biznesu!

Co nowego w 2019? 

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs „Szybka Ścieżka”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w konsorcjach przedsiębiorstw lub konsorcjach z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

To jednak nie jedyna zmiana jaka czeka wnioskodawców w 2019 roku. Realizując rządowy program Dostępność+, NCBR ogłosiło już nowy konkurs, który będzie miał na celu wsparcie prac B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnie jak w innych konkursach NCBR propozycje będą oceniane przez niezależnych ekspertów nie tylko pod kątem innowacyjności, ale także zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia. W konkursie będzie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii – poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie – na potrzeby osób niepełnosprawnych. W drugiej połowie roku NCBR uruchomi także nabory wniosków w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet tego konkursu to 300 mln zł), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł) .

Nie zabraknie również środków dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej Seal of Excellence. Na konkurs dedykowany tej grupie NCBR zarezerwowało 50 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku we wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie.

Terminy i budżety konkursów

Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 29 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia 2019 r. Ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych, budżet konkursu 300 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie konkursu 15 lipca.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych, budżet konkursu 180 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie konkursu 15 lipca.

Więcej informacji o konkursach NCBR jest dostępne na stronie: www.ncbr.gov.pl

NCBR dla przedsiębiorców w 2019 roku

Szybka Ścieżka, programy sektorowe, wspólne przedsięwzięcia oraz wsparcie w ramach funduszy VC i CVC  – NCBR przygotowało szereg konkursów, w ramach których firmy będą mogły starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorco, sprawdź ofertę wsparcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 rok!

Szybka Ścieżka w sześciu odsłonach

W 2019 roku dla zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcie NCBR uruchomi dwa konkursy Szybkiej Ścieżki w nowej formule. O granty starać będą mogli się nie tylko przedsiębiorcy (MŚP lub duże firmy), ale także konsorcja w partnerstwie przedsiębiorstwo z jednostką naukową. Dobór partnera (MŚP/duży przedsiębiorca/jednostka naukowa) także jest decyzją przedsiębiorcy, który zawsze pozostaje liderem projektu. Pierwszy konkurs z  budżetem 1050 mln zł. Uruchomiony zostanie w pierwszej połowie roku, natomiast drugi z alokacją 1100 mln zł w drugim półroczu 2019 roku.

Nowością jest też konkurs Szybka Ścieżka, który zrealizowany zostanie w ramach programu Dostępność Plus – przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzać do swojej oferty produkty/usługi/technologie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, znajdą dofinansowanie właśnie ramach tego konkursu. Budżet to 50 mln zł, a wnioski składać będzie można od 1 kwietnia do 1 lipca. W drugiej połowie roku NCBR uruchomi także nabory wniosków w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet to 300 mln zł), a drugi technologii tworzyw sztucznych (budżet: 180 mln zł).

Tradycyjnie już ogłoszona zostanie także Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, w ramach której o wsparcie z NCBR będą mogły starać się projekty, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Na ten cel NCBR przeznaczy 50 mln zł, a nabór wniosków będzie trwał od 1 kwietnia do 29 listopada.

Dla wszystkich i dla określonych sektorów

Pieniądze czekają na przedsiębiorców również w tzw. „Wspólnych Przedsięwzięciach”. Niebawem poznamy wyniki konkursu na innowacje w zakresie biomedycyny i biotechnologii, który realizowany jest w ramach program rozwoju Dolnośląskiej Strefy Technologii Biomedycznych. NCBR kontynuować będzie także współpracę z województwami: śląskim i lubelskim. W drugiej połowie roku ogłoszone zostaną kolejne konkursy: „Silesia pod błękitnym niebem”, gdzie o dofinansowanie mogą starać się twórcy technologii związanych z poprawą jakość powietrza, oraz wspólne przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych. Natomiast w IV kwartale w ramach drugiej edycji konkursu INGA, czyli wspólnej inicjatywy NCBR, PGNiG i Gaz-System, poszukiwane będą przełomowe projekty związane z gazownictwem.

W przyszłym roku będzie kontynuowany również program horyzontalny „Projekty aplikacyjne”. NCBR przeprowadzi dwa konkursy, gdzie o granty ubiegać mogą się konsorcja naukowo-przemysłowe, pierwszy ogłoszony został na początku roku, a drugiego spodziewać można się pod koniec roku.

Ponadto NCBR przeprowadzi cztery konkursy w ramach programów sektorowych: InnoStal (dofinansowanie dla przemysłu stalowego), InnoShip (stoczniowego) oraz dwa konkursy w ramach programu GameINN (gier wideo).

W poszukiwaniu startupów

Poza ogłaszanymi w 2019 roku konkursami ze wsparcia NCBR będzie można korzystać także w ramach programu BRIdge Alfa, w którym Centrum przeznaczyło ponad 2 mld zł na współfinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów będą dostępne także poprzez uruchamiane przez powołany przez NCBR Fundusz Funduszy CVC fundusze corporate venture capital. Pierwsze dwa fundusze tego typu – z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł – zostały powołane wspólnie ze spółkami energetycznymi: Tauronem i Polską Grupą Energetyczną.

Całkowity budżet wszystkich konkursów, jakie NCBR ogłosi w tym roku z Funduszy Europejskich w ramach POIR, to ponad 3,93 miliarda złotych.

Harmonogram konkursów jest dostępny na stronie: www.ncbr.gov.pl