Spotkanie w Łodzi 7.06.2018

Spotkanie w Gdańsku 25.06.2018

Spotkanie we Wrocławiu 5.09.2018