rejestracja zamknięta

agenda spotkania

09:30 – 10:00
Rejestracja, powitalna kawa

 

BLOK 1

10:00 – 10:15
Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo, prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR

10:15 – 10:45
Co to jest innowacja?

10:45 – 11:45
Ty też robisz projekt B+R! Praca z Asystentem Innowacji

11:45 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
Budowa projektu badawczo-rozwojowego

13:00 – 14:00
Lunch

14:00 – 15:00
Ocena ekspercka wniosku o dofinansowanie

15:00 – 15:30
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie

15:30 – 16:00
Pytania oraz podsumowanie spotkania

 

BLOK 2

11:00 – 16:00
Indywidualne spotkania z ekspertami