14 kwietnia 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE NCBR

Warsztaty

  • 09:30 – 10:00
   Rejestracja, powitalna kawa
  • 10:00 – 10:45
   Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, „Seal of Excellence” oraz „Projekty Aplikacyjne” oraz ogólne zasady aplikowania w konkursie TANGO i GOSPOSTRATEG.
  • 10:45 – 11:00
   Prezentacja instrumentu STEP i Innovation Coach – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • 11:00 – 11:15
   Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
  • 11:15 – 13:00
   Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR
  • 13:00 – 13:15
   Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
  • 13:15 – 14:15
   Prezentacja zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej – Urząd Patentowy RP
  • 14:15 – 16:00
   Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

 • 10:30 – 15:30

  Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR*

  (jeden panel trwa 25 minut)

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o poufności.

Spotkanie Informacyjne NCBR odbyło się online. Link do nagrania

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa prosimy o kontakt:

Dorota Toczyska
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl
+48 501 075 411