rejestracja zamknięta

agenda spotkania

15:15 – 16:00
rejestracja i lunch

16:00 – 17:30
spotkanie – część I
powitanie i wprowadzenie
prezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dotacje na B+R bez tajemnic, oferta wsparcia dla przedsiębiorców z funduszy europejskich
+ pytania od uczestników

17:30 – 17:45
przerwa kawowa

17:45 – 19:00
spotkanie – część II
prezentacja działań skierowanych do przedsiębiorców realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / prezentacja beneficjenta NCBR, który uzyskał dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój / prezentacja działań innych podmiotów
+ pytania uczestników*

 

moderator spotkania: Emil Marat

* Organizator zastrzega sobie aktualizację agendy. Będzie ona dopasowywana do każdego spotkania indywidulanie.