19 MARCA 2020 – SPOTKANIE W Szczecinie

Szanowni Państwo,

19 marca, Szczecin – nagranie spotkania informacyjnego dostępne jest na naszym kanale YouTube NCBR News pod linkiem (z dostępnymi napisami).

Podczas transmisji na żywo ci z Państwa, którzy zapisali się na spotkanie indywidualne z ekspertami, odbyli rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora Skype w czasie potwierdzonym wcześniej mailowo. Rozmowy były prowadzone z osobnego pomieszczenia – pod tą samą klauzulą poufności jak podczas spotkania w ramach NCBR dla Firm.

Szkolenie NCBR dla Firm. BEZPOŚREDNI LINK DO WIDEO: facebook.com/NCBiR/videos

Warsztaty

  • Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu „Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” POIR
  • Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR oraz omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

  • Ci z Państwa, którzy zapisali się na spotkanie indywidualne z ekspertami, będą mogli odbyć rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora Skype w czasie potwierdzonym wcześniej mailowo.

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o poufności.

19 marca, Szczecin – nagranie spotkania informacyjnego dostępne jest na naszym kanale YouTube NCBR News pod linkiem  (z dostępnymi napisami).

Rejestracja zakończona