6 LUTEGO 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Szkolenie z zakresu realizacji projektów w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 1 osobę z instytucji.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

 • 08:30 – 09:00

  Rejestracja uczestników
  Powitalna kawa

 • 09:00 – 10:45

  Informacje dotyczące
  – zapisów Umowy o dofinansowanie (wypłata środków, dodatkowe zabezpieczenie, audyt),
  – wydatki kwalifikowane/niekwalifikowane  (zasady, błędy, nieprawidłowości),
  – wniosek o płatność (jak wypełnić, wysłać, poprawić),
  – nadzór merytoryczny nad realizacją umów o dofinansowanie (zmiany w projekcie, formularz zmian,  monitorowanie postępu rzeczowego, sprawozdawczość).

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 • 10:45 – 11:00


  Przerwa kawowa

 • 11:00 – 13:00

  Informacje dotyczące:

  – Zasady udzielania zamówień publicznych (nieprawidłowowści, korekty finansowe, najczęściej popełniane błędy.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 

Spotkanie Informacyjne odbędzie się 6 lutego 2020 w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt: dfp.warsztaty@ncbr.gov.pl

24 LUTEGO 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE – SZYBKA ŚCIEŻKA

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu „Szybkiej Ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym konkursem w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.


W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt:

Dorota Toczyska
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl
+48 501 075 411

 • 08:30 – 09:30

  Rejestracja uczestników
  Powitalna kawa

 • 09:30 – 13:00

  Informacje dotyczące
  – kwestii regulaminowych,
  – zasad aplikowania,
  – systemu naboru wniosków,
  – dokumentacji aplikacyjnej,
  – systemu oceny wniosków o dofinansowanie,
  – kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Naboru i Kontraktowania oraz Działu Wyboru Projektów

  Pytania i odpowiedzi

 • 13:00 – 13:20


  Przerwa kawowa

 • 13:20 – 15:20

  Informacje dotyczące:

  – kwestii finansowych,
  – kosztów kwalifikowanych,
  – zasady konkurencyjności.Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów

  Pytania i odpowiedzi

 • 15:20
   

  Lunch

 

Spotkanie Informacyjne – Szybka Ścieżka odbędzie się 24 lutego 2020 w Hotelu Marriott (sala Balowa, p. 2) przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

2 marca 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE NCBR

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 4/4.1.1/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym II konkursem w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez NCBR we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze sektora gazownictwa, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

 • 09:00 – 09:30

  Rejestracja uczestników
  Powitalna kawa

 • 09:30 – 12:30

  Informacje dotyczące
  – kwestii regulaminowych,
  – zasad aplikowania,
  – systemu naboru wniosków,
  – dokumentacji aplikacyjnej,
  – systemu oceny wniosków o dofinansowanie,
  – kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Naboru i Kontraktowania oraz Działu Wyboru Projektów

  Pytania i odpowiedzi

 • 12:30 – 14:00


  Informacje dotyczące kwestii merytorycznych.

  Prowadzący:
  Partnerzy WP INGA: PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.

  Pytania i odpowiedzi

 • 14:00 – 14:15

  Przerwa kawowa

 • 14:15 – 16:00

  Informacje dotyczące:

  – kwestii finansowych,
  – kosztów kwalifikowanych,
  – zasady konkurencyjności.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów

  Pytania i odpowiedzi

 • 16:00

  Lunch

 

Spotkanie Informacyjne – INGA odbędzie się 2 marca 2020 w Hotelu Marriott (sala Baltic I, p. 3) przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie
REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
24 MARCA 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE NCBR

Szanowni Państwo,

24 marca, Warszawa – wszystkich zapisanych serdecznie zapraszamy na inny termin, tj. 14 kwietnia, także w hotelu Marriott. Lista osób zapisanych zostaje automatycznie przeniesiona (nie ma konieczności ponownego zapisywania się). Skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia, czy ten termin Wam odpowiada. W związku z tym zapewnimy zwiększoną liczbę naszych ekspertów, tak aby każdy zapisany na spotkanie indywidualne mógł z niego skorzystać.

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt:

Dorota Toczyska
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl
+48 501 075 411

Warsztaty

 • 09:30 – 10:00
  Rejestracja, powitalna kawa
 • 10:00 – 10:45
  Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, „Seal of Excellence” oraz „Projekty Aplikacyjne” oraz ogólne zasady aplikowania w konkursie TANGO i GOSPOSTRATEG.
 • 10:45 – 11:00
  Prezentacja instrumentu STEP i Innovation Coach – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 11:15 – 13:00
  Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR
 • 13:00 – 13:15
  Przerwa kawowa, poczęstunek i networking
 • 13:15 – 14:15
  Prezentacja zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej – Urząd Patentowy RP
 • 14:15 – 16:00
  Warsztaty – dalszy ciąg – omówienie kryteriów jakim podlegają wnioski podczas oceny przez Ekspertów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.

 • 10:30 – 15:30

  Spotkania indywidualne uczestników z Ekspertami NCBR*

  (jeden panel trwa 25 minut)

* Spotkania indywidualne dedykowane są przedsiębiorcom z wyłączeniem firm doradczych i consultingowych.
Eksperci każdorazowo podpisują klauzulę o poufności.

24 marca, Warszawa – wszystkich zapisanych serdecznie zapraszamy na inny termin, tj. 14 kwietnia, także w hotelu Marriott. Lista osób zapisanych zostaje automatycznie przeniesiona (nie ma konieczności ponownego zapisywania się). Skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia, czy ten termin Wam odpowiada. W związku z tym zapewnimy zwiększoną liczbę naszych ekspertów, tak aby każdy zapisany na spotkanie indywidualne mógł z niego skorzystać.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa prosimy o kontakt:

Dorota Toczyska
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl
+48 501 075 411