2,73 mld zł – to budżet flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” w 2019 roku. Zobacz, jak zdobyć pieniądze na rozwój Twojego biznesu!

Co nowego w 2019? 

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs „Szybka Ścieżka”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w konsorcjach przedsiębiorstw lub konsorcjach z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

To jednak nie jedyna zmiana jaka czeka wnioskodawców w 2019 roku. Realizując rządowy program Dostępność+, NCBR ogłosiło już nowy konkurs, który będzie miał na celu wsparcie prac B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnie jak w innych konkursach NCBR propozycje będą oceniane przez niezależnych ekspertów nie tylko pod kątem innowacyjności, ale także zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia. W konkursie będzie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii – poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie – na potrzeby osób niepełnosprawnych. W drugiej połowie roku NCBR uruchomi także nabory wniosków w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet tego konkursu to 300 mln zł), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł) .

Nie zabraknie również środków dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej Seal of Excellence. Na konkurs dedykowany tej grupie NCBR zarezerwowało 50 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku we wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie.

Terminy i budżety konkursów

Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 29 listopada 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia 2019 r. Ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych, budżet konkursu 300 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie konkursu 15 lipca.

Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych, budżet konkursu 180 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie konkursu 15 lipca.

Więcej informacji o konkursach NCBR jest dostępne na stronie: www.ncbr.gov.pl