Deklaracja dostępności serwisu NCBRdlafirm.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego NCBRdlafirm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.05.21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.04.06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu,
  pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt,
  że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy do tych filmów są sukcesywnie uzupełniane;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przycisku kontrastu oraz przycisku powiększania czcionki.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa

Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieści się w siedmiopiętrowym biurowcu Roma Office Center przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. Główne wejście znajduje się od ulicy Nowogrodzkiej, dodatkowe wejście jest zlokalizowane od ulicy św. Barbary.

Przed budynkiem od stronu ulicy Nowogrodzkiej znajdują się płatne miejsca parkingowe, w strefie płatnego parkowania. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście składa się z drzwi obrotowych oraz dodatkowych drzwi uchylnych. Z boku wejścia drzwi uchylnych znajduje się domofon pozwalający na komunikację z ochroną budynku, która służy pomocą w dostępnie do holu głównego.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów lub podjazdu. W holu głównym budynku znajduje się recepcja budynku oraz punkt informacyjny NCBR. Punkt informacyjny jest zlokalizowany na podniesieniu i wymaga skorzystania ze schodów lub rozkładanych (przez pracowników NCBR) ramp najazdowych.

W holu głównym znajduje się toaleta oraz dostęp do 5 wind osobowych. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W części usytuowanej od ul. Św. Barbary znajdują się dwie windy osobowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz stojak na rowery. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W budynku obowiązuje kontrola dostępu za pomocą kart dostępu.

Recepcja NCBR mieści się na 2 piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie holu windowego.

Na parterze budynku znajdują się 3 lokale gastronomiczne, bankomat. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się apteka, Teatr Muzyczny „Roma”. W odległości 93 metrów mieści się Urząd Pocztowy nr 81.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie NCBR, w znajdującym się na parterze Punkcie Informacyjnym, dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na drugim piętrze przed wejściem na recepcje zamieszczone są w druku powiększonym informacje dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – usługa jest nieodpłatna, jednak chęć skorzystania z niej wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 1. PJM (Polski język migowy),
 2. SJM (System językowo-migowy),
 3. SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych),

 

aby skorzystać z usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN), osoba uprawniona* powinna zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Szczegółowe informacje o środkach wspierających komunikowanie się z NCBR znajdują się w zakładce Praktyczne informacje dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.