rejestracja zamknięta

agenda spotkania

09:45 – 10:00
rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 11:30
spotkanie – część I
powitanie i wprowadzenie
prezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dotacje na B+R bez tajemnic, oferta wsparcia dla przedsiębiorców z funduszy europejskich
+ pytania od uczestników

11:30 – 11:45
przerwa kawowa

11:45 – 13:00
spotkanie – część II
prezentacja działań skierowanych do przedsiębiorców realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / prezentacja beneficjenta NCBR, który uzyskał dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój / prezentacja działań innych podmiotów*
+ pytania uczestników

13:00– 13:40
lunch i zakończenie spotkania

moderator spotkania: Emil Marat

* Organizator zastrzega sobie aktualizację agendy. Będzie ona dopasowywana do każdego spotkania indywidulanie.

rejestracja zamknięta

agenda spotkania

09:45 – 10:00
rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 11:30
spotkanie – część I
powitanie i wprowadzenie
prezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dotacje na B+R bez tajemnic, oferta wsparcia dla przedsiębiorców z funduszy europejskich
+ pytania od uczestników

11:30 – 11:45
przerwa kawowa

11:45 – 13:00
spotkanie – część II
prezentacja działań skierowanych do przedsiębiorców realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / prezentacja beneficjenta NCBR, który uzyskał dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój / prezentacja działań innych podmiotów*
+ pytania uczestników

13:00– 13:40
lunch i zakończenie spotkania

moderator spotkania: Emil Marat

* Organizator zastrzega sobie aktualizację agendy. Będzie ona dopasowywana do każdego spotkania indywidulanie.

rejestracja zamknięta

agenda spotkania

09:45 – 10:00
rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 11:30
spotkanie – część I
powitanie i wprowadzenie
prezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dotacje na B+R bez tajemnic, oferta wsparcia dla przedsiębiorców z funduszy europejskich
+ pytania od uczestników

11:30 – 11:45
przerwa kawowa

11:45 – 13:00
spotkanie – część II
prezentacja działań skierowanych do przedsiębiorców realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / prezentacja beneficjenta NCBR, który uzyskał dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój / prezentacja działań innych podmiotów*
+ pytania uczestników

13:00– 13:40
lunch i zakończenie spotkania

moderator spotkania: Emil Marat

* Organizator zastrzega sobie aktualizację agendy. Będzie ona dopasowywana do każdego spotkania indywidulanie.

rejestracja zamknięta

agenda spotkania

09:30 – 10:00
Rejestracja, powitalna kawa

 

BLOK 1

10:00 – 10:15
Informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo, prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR

10:15 – 10:45
Co to jest innowacja?

10:45 – 11:45
Ty też robisz projekt B+R! Praca z Asystentem Innowacji

11:45 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
Budowa projektu badawczo-rozwojowego

13:00 – 14:00
Lunch

14:00 – 15:00
Ocena ekspercka wniosku o dofinansowanie

15:00 – 15:30
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie

15:30 – 16:00
Pytania oraz podsumowanie spotkania

 

BLOK 2

11:00 – 16:00
Indywidualne spotkania z ekspertami

6 LUTEGO 2020 – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Szkolenie z zakresu realizacji projektów w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 1 osobę z instytucji.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

 • 08:30 – 09:00

  Rejestracja uczestników
  Powitalna kawa

 • 09:00 – 10:45

  Informacje dotyczące
  – zapisów Umowy o dofinansowanie (wypłata środków, dodatkowe zabezpieczenie, audyt),
  – wydatki kwalifikowane/niekwalifikowane  (zasady, błędy, nieprawidłowości),
  – wniosek o płatność (jak wypełnić, wysłać, poprawić),
  – nadzór merytoryczny nad realizacją umów o dofinansowanie (zmiany w projekcie, formularz zmian,  monitorowanie postępu rzeczowego, sprawozdawczość).

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 • 10:45 – 11:00


  Przerwa kawowa

 • 11:00 – 13:00

  Informacje dotyczące:

  – Zasady udzielania zamówień publicznych (nieprawidłowowści, korekty finansowe, najczęściej popełniane błędy.

  Prowadzący:
  Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR

  Pytania i odpowiedzi

 

Spotkanie Informacyjne odbędzie się 6 lutego 2020 w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt: dfp.warsztaty@ncbr.gov.pl

21 LUTEGO 2020 – Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu “Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze”

Spotkanie informacyjne oraz warsztaty – konkurs „Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze” w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym konkursem w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze.


Spotkanie wraz z elementami warsztatów dedykowane jest przedsiębiorcom i przedstawicielom jednostek naukowych zainteresowanych aplikowaniem w konkursie „Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze”.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.


W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt:

Dorota Toczyska
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl
+48 501 075 411

 • 10:00 – 12:00

  Informacje dotyczące zakresu tematycznego konkursu, sesja pytań i odpowiedzi

 • 12:00 – 12:15


  Przerwa kawowa

 • 12:15 – 13:00

  Informacje ogólne dotyczące Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie i jego niezbędnych załączników

 • 13:00 – 13:45
   

  Przerwa obiadowa

 • 13:45 – 16:00
   

  Warsztaty – co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów, omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie

W godzinach 12:00 – 16:00 nasi Eksperci będą dostępni w ramach tzw. Stolika eksperckiego.

Stolik ekspercki to miejsce, gdzie możecie Państwo jeszcze dopytać o kwestie szczegółowe związane z zakresem tematycznym konkursu “Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze”.

 

Spotkanie Informacyjne – Szybka Ścieżka Urządzenia Grzewcze odbędzie się 21 lutego 2020 w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Zobacz lokalizację na mapie.

Hotel Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA