1. W jakim stopniu udział w spotkaniu przyczynił się do:
  (Proszę ocenić w skali 0 - 3, gdzie: 3 - w zasadniczym, 2- w umiarkowanym, 1 -w ogóle, 0 - trudno powiedzieć)
  2. Które z uzyskanych informacji na temat poszczególnych elementów oferty NCBR były dla Państwa najbardziej interesujące/użyteczne:
  (PROSZĘ ZAZNACZYĆ MAX 4 ODPOWIEDZI)

  3. Która z form komunikacji była dla Państwa najbardziej efektywna
  (proszę przypisać odpowiednią cyfrę do każdej z form (gdzie: 1 - niezadowalająca, 2 – niska, 3 – dostateczna, 4 - dobra, 5 – w pełni zadowalająca, 0 - nie wiem / trudno powiedzieć)
  4. Czy mają Państwo pytania dotyczące oferty NCBR, na które nie uzyskaliście odpowiedzi w trakcie spotkania?
  (Proszę wpisać swoje pytania poniżej - postaramy się przesłać Państwu dodatkowe informacje i rozwiać Państwa wątpliwości)

  5. Czy mają Państwo uwagi dotyczące spotkania, którymi chcielibyście się z nami podzielić?Uwagi pozwolą nam na lepsze przygotowanie i poprowadzenie kolejnych spotkań.

  6. Czy są Państwo zainteresowani umówieniem się na indywidualne konsultacje z ekspertem NCBR w siedzibie swojej firmy?